HNU-Nordion Ltd. Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI


 

Tel. +358 9 565 7240
Fax +358 9 565 72430
email: info@hnunordion.fi


 

 

   

   

          Turnkey Instruments

                       

 

Ilmanlaadun mittaus

 

Ilmanlaadun mittausjärjestelmiä käytetään eri puolilla Suomea antamaan tietoa siitä, millaista ilmaa ihmiset omassa elinympäristössään päivittäin hengittävät. Niillä valvotaan ilmanlaatua pahiten kuormitetuilla alueella, sekä alueilla, jotka edustavat ihmisten pitkäaikaista altistumista. Ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat päästöissä vapautuvat erilaiset kaasut ja hiukkaset, joiden seuraamiseen toimitamme kaikki tarvittavat laitteet. Ilmanlaadun seurannalle on mm. säädetty velvoitteita ympäristönsuojelulaissa ja EU-direktiiveissä. Aiheesta löytyy runsaasti lisää mielenkiintoista tietoa esim. ilmanlaatuportaalista: www.ilmanlaatu.fi.

 

HNU-Nordion on Suomen johtavia ilmanlaadun mittausjärjestelmien toimittajia. Olemme toimittaneet Suomeen tähän mennessä jo 24 ilmanlaadun mittausverkkoa (kts. kuva alla). Asiakkaitamme ovat mm. ilmatieteenlaitos, kunnat, korkeakoulut ja alalla toimivat konsulttiyritykset.

 

 

Oheisessa kartassa on esitetty HNU-Nordionin toimittamat ilmanlaadun mittausverkot Suomessa

 

 

 

Heinola

Helsinki

Hämeenlinna

Imatra

Kaskinen

Kokkola

Kotka

Kouvola

Kuopio

Lahti

Lappeenranta

Mikkeli

Oulu

Pietarsaari

Pori

Raahe

Seinäjoki

Suupohja

Tampere

Turku

Vaasa

Valkeakoski

Varkaus

Äänekoski

 

    

 

Alla kaaviokuva tyypillisestä ilmanlaadun mittausjärjestelmästä

 

 

 

HNU-Nordion edustaa seuraavien toimittajien tuotteita

 

Ansyco, Saksa. Kannettavat permeaatiokalibraattorit

Environnement, Ranska. Ilmanlaadun analysaattorit ja kalibraattorit. Environnenment on Euroopan johtava ilmanlaadunanalysaattoreiden valmistaja. Yhtiö on perustettu 1978 ja on nykyisin edustettuna yli 80 maassa.

Sven Leckel, Saksa. Hiukkaskeräimet

Envitech, Israel. Tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmät

Sabio, USA. Kalibraattorit

Turnkey, UK. Optiset hiukkasanalysaattorit

VICI, USA. Permeaatioputket

 

 

 

Täydellisen mittausjärjestelmän muodostavat tuotteemme

- Klikkaa mallinumeroa lisätietoja varten

 

 Kaasuanalysaattorit

                                                                          

Kaasuille: SO2, H2S, TRS, NO, NO2, NOx, NH3, CO, CO2, O3, THC, BTX, VOC...

  Malli Tyyppi
 

 

 

 

AC32M

Kemiluminesenssi, yhden kammion (NO, NOX, NO2) analysaattori "EN" sarja. TÜV & US EPA hyväksytty
AC32M-CNH3

Kemiluminesenssi, konvertteri (NO, NOX, NO2) ja/tai (NH3) analysaattori

AF22M

UV Fluoresenssi (SO2) analysaattori "EN" sarja. TÜV & US EPA hyväksytty

AF22M-TRS

SO2 ja TRS (Total Reduced Sulfur) analysaattori

AS32M NO2-analysaattori, mittaa NO2:n suoraan ilman konvertteria CAPS-menetelmällä.
CO12M Infrapuna GFC (CO) analysaattori "EN" sarja. TÜV & US EPA hyväksytty.
CPA (Continuous Particle Analyser) Jatkuvatoiminen reaaliaikainen laser-hiukkasanalysaattori. Samanaikainen PM10, PM2.5, PM1 mittaus käytettäessä TSP:tä.
Optio: ilmaisee hiukkastyypin; hiili, suola, mineraali, vesi
HC51M FID (CH4, HCnm, HCT) analysaattori
O342M UV absorptio (O3) analysaattori "EN" sarja. TÜV & US EPA hyväksytty
VOC71M. BTEX

FID or PID kaasukromatografi BTEX (VOC) analysaattori

VOC72M  Jatkuvatoiminen PID-analysaattori; Bentseeni, Tolueeni, Etyylibentseeni, m+p-Ksyleeni, o-Ksyleeni.
MMS - Micro monitoring station Monikomponenttianalysaattori. Kiinteä tai kannettava malli.

 

 

 Hiukkasanalysaattorit ja -keräimet
 

MP101M

  

Topas

Kannettava Osiris

 
  Malli Tyyppi
  MP101M (CPM option) Hiukkasanalysaattori. Optiona reaaliaikainen lasermittaus
PM162M Hiukkaskeräin.
  Topas Optinen hiukkasanalysaattori.
Osiris Kannettava laserhiukkasanalysaattori. Esim. lyhytaikaiseen liikenteen hiukkaspäästöjen seurantaan.

Turnkey Instrumentsin Topas ja Osiris analysaattoreiden mukana toimitetaan PC-ohjelmisto tiedonkeruuta ja -käsittelyä sekä analysaattoreiden konfigurointia varten. Ohjelmiston avulla analysaattoreiden mittausdata voidaan kerätä tietokantaan RS-232 kaapelin tai modeemin välityksellä. Haluttu data voidaan edelleen tulostaa suoraan raporttina tai siirtää esim. MS Exceliin.

 

 Tiedonkeruu- ja raportointiohjelmistot

  Ohjelmisto Käyttö
  Envidas Ultimate

Joustava Windows -pohjainen järjestelmä, johon voidaan kytkeä erilaisia analysaattoreita tai antureita

  Envista ARM Tiedonkeruu, käsittely, analysointi ja raportointi

                                      

Envidas Ultimate ohjelmisto sopii käytettäväksi useimpien markkinoilla olevien ilmanlaadun analysaattoreiden kanssa, sillä se tukee useimpien laitevalmistajien käyttämiä tiedonsiirtoprotokollia ja uusia voidaan lisätä asiakkaan tarpeen mukaan.

 

 

 Kalibraattorit
 

 

 

 

 

 

     
  Malli Tyyppi
  MGC101 Monikaasu-monipiste -kalibraattori
ZAG7001 Nollakaasugeneraattori
  4010L Kaasun laimennus, otsoni ja GPT kalibraattori
  2010D Kaasun laimennus, otsoni ja GPT kalibraattori. Kannettava malli.
  2010 Kaasun laimennus, otsoni ja GPT kalibraattori. Kannettava malli.
  KT-PM2 Kannettava permeaatiokalibraattori (Korvaa aiemman VE 3M permeaatiokalibraattorin)
  VICI Permeaatioputket