HNU-Nordion Ltd. Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI


 

Tel. +358 9 565 7240
Fax +358 9 565 72430
email: info@hnunordion.fi


 

Kaatopaikka- ja biokaasuanalysaattorit

Kaatopaikka- ja biokaasuanalysaattoreilla mitataan pääasiallisesti seuraavia kaasuja: metaani, hiilidioksidi, happi, rikkivety ja häkä.

Kaatopaikkojen ohella analysaattoreita käytetään kaikissa sovelluksissa joissa em. kaasuja vapautuu ja niiden syntyprosessia halutaan valvoa. Käyttökohteita löytyy maataloudessa, elintarviketeollisuudessa, biovoimalaitoksissa jne.

HNU-Nordion edustaa Iso-Britannialaisen Geotechnical Instruments Ltd valmistamia kannettavia kaatopaikka- ja biokaasuanalysaattoreita.

Jätteiden kierrätys ja käyttö uusiutuvan energian lähteenä lisääntyy jatkuvasti. Kaatopaikalle, vailla hyötykäyttöä, halutaan päätyvän mahdollisimman pieni osuus kaikesta jätteestä. Jätteiden käsittelyn haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan ja kaatopaikkojen vaatimusten mukaisuutta valvotaan mm. kaasumittauksien avulla.

Merkittävä osa kaikesta tuotetusta jätteestä on eloperäistä biojätettä. On esim. arvioitu, että eri vaiheiden kautta yhteensä noin puolet kaikista elintarvikkeista päätyy jätteeksi. Biojätettä on mahdollista hyödyntää kompostoimalla ja keräämällä talteen sen sisältämää energiaa metaanin ja biopolttonesteen muodossa. Nykyisellä osaamisella ja energian hintatasolla tämä toiminta on myös mahdollista tehdä taloudellisesti kannattavasti, eikä toiminnan lähtökohtana siten tarvitse olla pelkästään ympäristönäkökohdat. Biovoimalaitoksia onkin alettu rakentaa lisääntyvässä määrin eri puolilla maailmaa -Suomi mukaanlukien.

Käyttämällä Geotech kaasuanalysaattoreita varmistetaan kaatopaikkojen ja biokaasuprosessien optimaalinen toiminta.

 

Tammikuussa 2012 julkistetun 5000 sarjan parannuksia

edeltäjäänsä 2000 sarjaan verrattuna

 

 • Helpompi ja ergonomisempi käyttää

 • 25% pienempi koko ja paino

 • Nopeammat mittaukset; T90 jopa <10s

 • 4.3" Värinäyttö

 • Parannettu mittaustarkkuus ±0.5%

 • Modulaarisuus ja päivitettävyys: mm. GPS (ei Biogas 5000)

 • Laajempi käyttölämpötila-alue:             -10 ˚C - +50 ˚C

 • Kattavammat turva- ja laatuhyväksynnät

 • 3 vuoden takuu

 

Uusi GA5000 edessä, edeltänyt GA2000 takana

 

 

Kannettavan 5000 sarjan ominaisuuksia

 

  Biogas 5000

  GA5000

  GEM5000

Käyttö-kohteita

·  Metaanin talteenotto

·  Jätteiden anaerobinen käsittely maataloudessa

·  Biokaasujen seuranta elintarviketeollisuudessa, jätevesien käsittelyssä jne.

·  Kaasujen valvonta kaatopaikoilla

·  Jätteistä energiaksi laitokset

· Tarkastuskäynnit laitoksilla

·  Kaasun tuotannon optimointi kaatopaikalla

·  Kaasun tuottaman tehon ja energian laskenta

Mitattavat kaasut

·  CH4 (%-til. ja huippu)

·  CO2 (%-til. ja huippu)

·  O2 (%-til. ja min.)

·  CH4 (%-til. ja huippu)

·  CO2 (%-til. ja huippu)

·  O2 (%-til. ja min.)

·  CH4 (%-til. ja huippu)

·  CO2 (%-til. ja huippu)

·  O2 (%-til. ja min.)

Valinnaiset kaasut

·  H2S

·  H2S

·  NH3

·  CO

·  H2

·  H2S

·  NH3

·  CO

·  H2

Valinnaisia toimintoja

·  GAM -ohjelmisto

·  GAM -ohjelmisto

·  GPS - paikannus

·  Näytteiden ID:n tallennus

·  GAM -ohjelmisto

·  GPS - paikannus

·  Näytteiden ID:n tallennus

 

 

Yhteisiä ominaisuuksia ovat mm.

 • Analysaattorit on toteutettu erityisesti kestävyyttä, luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä silmälläpitäen

 • ATEX, IECEx, MCERTS (hakemus käsittelyssä), CSA ja UKAS kalibrointi (ISO17025) hyväksytty

 • Standardikaasut % CH4, CO2 ja O2

 • CH4 ja CO2 mittaustarkkuus ± 0.5%

 • 3 vuoden takuu

 • Modulaarinen ja päivitettävä

 • Opastava käyttövalikko

 • Bluetooth tietokoneliitäntä ilman USB kaapelia

 • Laiteohjelma käyttäjän pävitettävissä

 • Värinäyttö 4.3"

 • Edellisen lukeman esitys laitteen näytöllä

 • Kalibrointihistorian esitys laitteen näytöllä

 • Tapahtumalogi

 • 1.6 kg - 220 x 155 x 60 mm

 • Kotelointiluokka IP65

 • CO2- ja CH4 -mittaukset perustuvat infrapuna-absorptioon. Muiden kaasujen anturit ovat sähkökemiallisia.

 • Valinnainen Gas Analyser Manager (GAM) -ohjelmisto tallennettujen mittaustulosten käsittelyyn

 • Anemometrin ja lämpötila-anturin käyttömahdollisuus
    

5000 sarjan selkeä suurikokoinen värinäyttö

 

 

Tutustu tarkemmin
      5000-sarjan yleisesite  

 Biogas 5000

   Ominaisuuksien vertailua
     GA5000        GAM-ohjelmisto
     GEM5000        GA3000   [jatkuvatoiminen analysaattori]

 

Katsele videoita analysaattoreista

 

  Biogas 5000 mainos

 

GA5000/GEM5000 mainos 

 

  5000 sarjan käyttöopastus

     
Video kaatopaikkasovelluksista Video biokaasusovelluksista  
     
 

Dipmeter-vedenpinnan korkeusmittari

 

   

Geotechnical Instruments valmistaa myös ATEX-suojattuja vedenpinnan korkeusmittareita, joiden avulla pinnankorkeus ja  syvyys voidaan mitata esim. kaivoista ja porausrei'istä.

Mittarin käyttö on yksinkertaista: Anturi lasketaan kaivoon ja sen kosketaessa vedenpintaa kuullaan äänimerkki. Tällöin tiedetään, että veden pinta on saavutettu ja syvyys voidaan tarkistaa mittarin kelasta.

Mittaria valmistetaan pituuksissa 30m, 60m, 100m, 150m ja 200 m.

 

 

Dipmeter esite (englanniksi)

 

Dipmeter käyttöohje (englanniksi)