HNU-Nordion Ltd. Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI


 

Tel. +358 9 565 7240
Fax +358 9 565 72430
email: info@hnunordion.fi


 

 

 

       HNU-Nordion edustaa seuraavien yhtiöiden tuotteita

 

 
 

 

BW Technologies

 • henkilökohtaiset kaasuhälyttimet

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Environnement S.A.

 • kaasuanalysaattorit ja kalibraattorit ympäristöilman laadun mittauksiin
 • jatkuvatoimiset pölyanalysaattorit
 • siirrettävät savukaasuanalysaattorit ja näytteenottosondit

 

 
 
 

Sven Leckel Ingenieurbüro GmbH

 • Hiukkkaskeräimet

 

 
 
 

 

Envitech

 • ilmanlaadun tiedonkeruu- ja tiedonkäsittelyjärjestelmä

 

 

 
 

 

Euro-Gas Management Services Ltd.

 • kalibrointikaasut

 

 
 

 

Geotechnical Instruments

 • kaatopaikkakaasuanalysaattorit (metaani, hiilidioksidi, happi, rikkivety, häkä)
 • biokaasuanalysaattorit
 • CO2(O2)-analysaattorit
 • vedenpinnan korkeusmittarit
 • sairaalakaasuanalysaattorit

 

 
 
 

Gilian

 • näytteenottopumput
 • virtauskalibraattorit
 • näytteenkeräysputket
 
 
 

 

PID Analyzers LLC

 • fotoionisaatiomittarit
 • jatkuvatoimiset kaasumonitorit
 • kaasukromatografit laboratorio- ja kenttäkäyttöön
 • prosessikaasukromatografit
 • detektorit: PID, FID, ECD, NPD, TCD, FarUV

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Restek Corporation

 • kapillaarikolonnit ja pakatut kolonnit
 • HPLC-kolonnit
 • kromatografiatarvikkeet

 

 
 

 

Sabio Inc.

 • kannettavat kalibraattorit
 • otsonifotometrit
 • permeaatiouunit

 

 


 

 

The STAPLEX Company

 • partikkelien kokojakauman määrityslaitteet
 • hiukkaspitoisuuden määrityslaitteet
 • tehokeräimet

 

 
 

 

Turnkey instruments

 • hiukkasanalysaattorit

 

 
 

 

VICI Metronics Inc.

 • permeaatioputket

 

 
 
  Ansyco
 • permeaatiokalibraattorit