Fidas 200/200E/200S

Fidas 200/200E/200S

EN16450-standardin vaatimukset täyttävä tyyppihyväksytty hiukkasmittalaite.