Gilian LFS-113

Gilian LFS-113

Työhygieenisiin mittauksin hyvin soveltuva pienemmän virtausalueen näytteenottopumppu.