SVAN 979

SVAN 979

Ympäristömelun mittauksin soveltuva tyyppihyväksytty (luokka 1) kannettava melumittari, jota on mahdollista käyttää myös tärinän mittaukseen.