Ympäristömelu
ja -tärinä

Melun ja tärinän mittaus

Melun ja tärinän aiheuttamat haitat ihmisen elinympäristöön ovat kiistattomat. Näitä mittaamalla pystymme paremmin ymmärtämään niiden haittoja, sekä tekemään oikeita toimia haittojen minimoimiseksi.  Melun ja tärinän mittausten osalta teemme yhteistyötä Svantekin kanssa, joka on erikoistunut ainoastaan melun ja tärinän mittalaitteiden valmistukseen. Sivuiltamme löytyy vain pieni osa heidän laajasta valikoimassta, joka kattaa kaiken tarpeellisen melun ja tärinän mittauksiin liittyen.