Fidas Smart 100

Fidas Smart 100

Pienikokoinen EN16450 standardin vaatimukset täyttävä hiukkasmittalaite ulkoilman laadun mittaamiseen.