TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

Työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät mittaukset

Turvallinen ja toimivalla työympäristöllä on erittäin keskeinen osa elämäämme. Kauttamme on saatavilla laitteita, kaasujen, hiukkasten, asbestin, melun, tärinän ja sähkömagneettisten kenttien mittaamiseksi. Edustamiimme päämiehiin kuuluvat muun muassa, BW Technologies, RAE Systems, Sensidyne, Palas, Svantek ja Wavecontrol.

näytteenottopumput

Tiukentuneen asbestilainsäädännön myötä näytteenottopumpuista on tullut välttämättömiä laitteita rakennustyömailla. Lisäksi pumpuilla on paljon käyttökohteita työterveyteen liittyvissä mittauksissa. Valikoimastamme löytyvät Sensidynen näytteenottopumput, joita käytetään erittäin laajasti asbesti- ja työterveysmittauksissa. Alla listattuna Suomessa yleisimmin käytössä olevia pumppumalleja, mutta tarvittaessa koko Sensidynen valikoima on saatavilla kauttamme.

melun ja tärinän mittalaitteet

Melu ja tärinä aiheuttavat paljon työterveyteen liittyviä ongelmia, jotka ovat havaittavissa vasta pitemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi on tärkeää mitata näitä riskejä aiheuttavia kohteita työpaikoilla, jotta niihin voidaan oikealla tavalla varautua. Alla on listattuna muutamia edustamamme Svantekin tuotteita työterveydellisen melun ja tärinän valvontaan.

sähkömagneettisten kenttien mittaus

Voimakkaat sähkömagneettiset kentät aiheuttavat terveysriskejä niiden lähettyvillä työskenteleville. Edustamme Suomessa Wavecontrolin tuotteita, joka on erikoistunut valmistamaan ainoastaan sähkömagneettisten kenttien mittaukseen soveltuvia mittalaitteita.

Sisäilman hiukkaspitoisuuksien mittaus

Kiinnostus sisäilman laatua kohtaan kasvaa jatkuvasti.  Päämiehemme Palas valmistaa hiukkasmittareita erittäin moniin eri tarkoituksiin ja heiltä löytyy ratkaisut myös sisäilman mittauksiin.